6xbaner2b

Obchodní centra

Řešení pro sběr marketingových dat a posílení bezpečnosti obchodních a zábavních center
  • INFORMACE O NÁVŠTĚVNOSTI  ZÁKAZNÍKŮ
  • POSKYTOVÁNÍ RŮZNÝCH STATISTICKÝCH DAT
  • RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ ZÁJMOVÝCH VOZIDEL
  • HLÍDÁNÍ DODRŽOVÁNÍ NADEFINOVANÝCH UDÁLOSTÍ
  • ZASÍLÁNÍ UPOZORNĚNÍ PORUŠENÍM NASTAVENÝCH PRAVIDEL

Možnosti využití našich řešení
najdete nejen v těchto oblastech

Velice účinným nástrojem pro získání informací o chování zákazníků je právě naše plně automatická technologie založená na principu rozpoznávání registračních značek (RZ) vozidel. Vedeme přesnou evidenci průjezdů vozidel včetně pořízení fotografie a časových údajů. Řešení posílí bezpečnost obchodního a zábavního centra. Zaznamenává informace a monitoruje pohyb vozidel. Tyto údaje dále používá k vytváření různých, jinak těžko zjistitelných statistických dat pro doplnění schématu chování zákazníků.

Ze získaných dat lze vytvořit sestavy a poměrové grafy jako jsou např.:

-      Průjezdy za hodinu, den, měsíc, rok
-      Loajálnost zákazníků
-      Návštěvnost ve sledovaném období
-      Vjezdy podle krajů
-      Poměr návštěvnosti mezi tuzemskými a zahraničními zákazníky
-      Průměrná doba parkování
-      Měření obsazenosti parkoviště
-      Apod.

Hlídá vytíženost parkovišť a informuje o předdefinovaných stavech. Umí vyhledat vozidla, která pravidelně zneužívají parkoviště k soukromému parkování. Hlídá příjezd nežádoucích vozidel a automaticky na ně upozorní ostrahu. Pomáhá při řešení pojistných podvodů a další trestné činnosti. Zaznamenává kradená auta a umožňuje propojení na PČR. Systém zvyšuje celkovou prestiž obchodního a zábavního centra.

Pro tyto účely byl vytvořen speciální produkt, který nese název “AVES Shopping”.

Pro více informací klikni zde …