Archiv autora: adminnit

Rozpoznávací modul (ANPR Nitta)

Rozpoznávací modul (ANPR Nitta) – Je software jenž umí z obrazu kamery automaticky rozpoznat údaje na registrační značce vozidla. Tyto informace převede do textové podoby, opatří je potřebnými identifikačními údaji a odešle je k dalšímu zpracování. Další zpracování zajistí buď samotný software AVES.

Doprogramování a změna datových rozhraní

Pro potřeby napojení našich systémů na softwary jiných výrobců umožňujeme doprogramování a změnu datových rozhraní. Tato možnost se týká všech rozpoznávacích algoritmů (např. ANPR Nitta) i aplikací. Uvažujete-li o našich produktech jako o možnosti rozšíření stávajících docházkových systémů, bezpečnostních software atd. obraťte s na naše obchodní oddělení.

Vývojem uživatelských aplikací

Zabýváme se návrhem a vývojem uživatelských aplikací, které lze využít pro práci s automaticky rozpoznanými daty z obrazu (např. pomocí ANPR Nitta). Tyto aplikace se v praxi využivají k obsluze a administraci zabezpečovacích, monitorovacích a evidenčních systému. Všechny aplikace mají společný základ, který tvoří následující části.

Automatický vjezdový systém (AVES)

Automatický vjezdový systém (AVES) je založený na rozpoznávání registračních značek vozidel. Jedná se o ucelený systém, který řeší evidenci příjezdů a odjezdů vozidel do uzavřených areálů závodů, případně automatické sledování jejich pohybu po areálu. Systém lze považovat za zcela automatický a tak prakticky eliminuje možnost pochybení zaměstnanců při evidenci, či zneužití. Tento systém je dostupný v několika cenových variantách, které svými parametry uspokojí potřeby malých instalací i rozsáhlé dopravní a bezpečnostní projekty.