Automatický vjezdový systém (AVES)

Automatický vjezdový systém (AVES) je založený na rozpoznávání registračních značek vozidel. Jedná se o ucelený systém, který řeší evidenci příjezdů a odjezdů vozidel do uzavřených areálů závodů, případně automatické sledování jejich pohybu po areálu. Systém lze považovat za zcela automatický a tak prakticky eliminuje možnost pochybení zaměstnanců při evidenci, či zneužití. Tento systém je dostupný v několika cenových variantách, které svými parametry uspokojí potřeby malých instalací i rozsáhlé dopravní a bezpečnostní projekty.