AVES BASIC

AVES BASIC

PŘEHLED

  AVES BASIC využijete všude tam, kde potřebujete vyřešit evidenci průjezdů vozidel v uzavřených areálech.
  Systém poskytuje automatickou elektronickou evidenci všech vozidel. Řešení výrazně zjednodušuje práci vrátným, pracovníkům ostrahy a manažerům.
  AVES rozlišuje nezaevidovaná, povolená a zakázaná vozidla. Získáte plně automatizovaný systém, který eliminuje chybovost lidského faktoru a šetří náklady.
  Systém se ovládá jednoduše přes webový prohlížeč. Máte tak přehled, prakticky odkudkoliv, o všech pohybech vozidel v areálu.
bassic
Hlavní výhody řešení AVES Basic:
 • Automatizace
Systém automaticky vede elektronickou evidenci o všech vozidlech včetně časových údajů a obrazové dokumentace, ve které lze následně vyhledávat podle velkého množství zadaných kritérií. Plně automatický provoz nahrazuje práci jedné osoby.
 • Rychlost a efektivita
Okamžitým odbavením známých vozidel bez nutnosti zastavení se urychluje plynulost průjezdu a snižuje riziko tvoření front.
 • Posílení bezpečnosti
Systém nevpustí do areálu vozidlo, které nemá povolení k vjezdu, automaticky upozorňuje na nezaevidovaná vozidla. Systém hlásí vjezd zakázaných vozidel, která se dostala do areálu například ručním otevřením závory. Vede o těchto stavech reporty a posílá emaily kompetentním osobám. Zvyšuje tak celkovou bezpečnost areálu.
 • Možnost propojení se závorami a semafory
S propojením závor se systém stává silným nástrojem pro zamezení neoprávněného vjezdu do areálu. Doplněním o semafory zajistíte, aby se řidiči rozjížděli ve chvíli, kdy je závora zvednuta pro bezpečný průjezd.
 •  Finanční úspora
Vozidla není třeba vybavovat čipy nebo čipovými kartami, systém je plně nahradí a tím přispěje ke snížení objemu lidské práce.
 •  Statistiky
Shromažďuje podklady pro statistické a logistické vyhodnocování a exportuje data do formátu CSV.
 •  Jednoduchost
Systém lze snadno implementovat a jeho následná obsluha je intuitivní.

Zajistěte své společnosti větší efektivitu díky profesionálnímu řešení AVES Basic

  AVES Basic je základní variantou systému rodiny AVES, který vede elektronickou evidenci o vozidlech na vjezdech/výjezdech uzavřených areálů. Pracuje s registry povolených a zakázaných vozidel. Máte možnost zjistit aktuální počet vozidel v areálu. Systém umožňuje správu aplikace a uživatelů.
  Systém volitelně rozpozná také vozidla, které mají poškozenou, špatně čitelnou RZ/SPZ nebo ji nemají vůbec. Těmto vozidlům bude vjezd do areálu povolen či zakázán až po ručním zadáním RZ/SPZ. Systém může pracovat v plně automatickém bezobslužném nebo poloautomatickém obslužném režimu.

TECH. PROVEDENÍ

Základní části

 • Rozpoznávací modul (ANPR Nitta)
Tento modul z obrazu průmyslových kamer rozpoznává SPZ/RZ .
 •  Datové úložiště
Datové úložiště slouží k uchování veškerých dat získaných systémem.
 •  Jádro systému AVES
Jádro systému zpracovává získané a uložené informace k dalšímu použití. Je možné podrobně zadávat uživatelská oprávnění po uživatelích či po skupinách. Tento základní modul je společně s datovým úložištěm nutný pro správné fungování celého systému.

ROZŠIŘITELNOST

 • AVES Videoserver
Nahrává videozáznamy z rozpoznávacích i přehledových kamer s využitím detekce pohybu. Umožňuje pokročilou analýzu obrazu včetně synchronizace přehrávaného videozáznamu se systémem AVES Basic.
 • Propojitelnost s okolím
AVES Basic lze propojovat k dalším periferním zařízením a systémům třetích stran.

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

Správa systému

 • Nepřetržitý dohled nad během veškerých částí software:
Monitorujeme běh rozpoznávacích modulů, běh aplikačního serveru a běh databázového serveru. Podmínkou je možnost vzdáleného připojení.
 • Technická podpora:
Jedná o pomoc při řešení technických problémů. Buď elektronickou poštou, nebo telefonicky. V případě nutnosti výjezdu bude účtována cena za dopravu a hodinu technika, či programátora podle ceníkových sazeb.
 • Pravidelná záloha dat:
Tato služba zaručuje zachování dat při nenadálých událostech. Data se ukládají na jiný server, který může být umístěn u zákazníka, nebo na náš server. Cílem je zachovat data i v případě vážného poškození hlavního serveru systému AVES Basic.
 • Pravidelná aktualizace systému:
V pravidelných intervalech aktualizujeme operační systém a nasazujeme veškeré nejnovější verze systému AVES Basic.

Kontrola správného načítání RZ/SPZ

Tato služba řeší stav, kdy z objektivních příčin systém neplní svou úlohu díky jiným vlivům. Naši operátoři namátkově kontrolují v předem domluvených intervalech správné načítání modulů ANPR. Porovnávají podle obrazového záznamu skutečnou úspěšnost rozpoznávání RZ/SPZ. Takto lze odhalit například posunutí či rozostření kamery a podobně. Služba zaručuje hlavně u bezobslužných verzí, že bude správně načítat RZ/SPZ vozidel. Tato kontrola je prováděna pravidelně podle dohody se zákazníkem. O kontrole je zpracován jednoduchý záznam.

Pravidelný servis hardwaru

Pravidelná hardwarová údržba celého systému. Tato služba zahrnuje kompletní HW údržbu, kontrola funkčnosti všech částí, profylaxe jednotlivých serverů i kamer.  Obvykle jednou za 6 měsíců v místě instalace.  V ceně služby je doprava, práce a materiál potřebný k pravidelné údržbě.

Dodávka kompletního řešení

Dodávka softwarových i hardwarových částí řešení včetně propojení se systémy třetích stran.
 • Uvedené služby (správa systému, kontrolu správného načítání RZ/SPZ, pravidelný servis hardwaru) nabízíme samostatně nebo jako komplexní službu podloženou servisní smlouvou.

SNADNÉ POŘÍZENÍ

AVES Basic jako investice

Pro ty z Vás, kteří se rozhodnete řešení zakoupit, máte v celkové ceně systému zahrnuto:
 1. konzultaci umístění kamer a návrh technického provedení
 2. nastavení kamer pro optimální načítání RZ
 3. případné propojení s ovládáním závor a semafory
 4. instalace, nastavení, zprovoznění a odzkoušení systému
 5. nastavení všech oprávnění a přístupových práv do systému pověřeným osobám
 6. zaškolení personálu na obsluhu systému
 7. záruku na HW komponenty 2 roky

AVES Basic jako služba

Pokud se chcete zcela zbavit starostí s nákupem nebo pro Vás není vhodná doba na investice, můžete si řešení AVES Basic pořídit jako pronájem služby za měsíční paušál. Po celou dobu máte zajištěn komplexní provoz, správu a servis celého systému.