AVES SERVICE

AVES SERVICE

PŘEHLED

Zajišťuje kontrolu nad servisem pomocí pokročilé videoanalýzy

 • AVES Service odhaluje neoprávněné či zatajované úkony prováděné zaměstnanci Vašeho autoservisu či stanice technické kontroly.  Detekuje vozidla, rozpoznává RZ/SPZ a spolupracuje se zakázkovým systémem.
 • Porovnává deklarovaný čas v zakázkovém systému s reálným časem v dílně.
 • Upozorňuje na vjezd vozidel, která nejsou zavedena v zakázkovém systému.
 • Zjištěné nesrovnalosti automaticky nahlásí.
 • Inteligentně nahrává a vyhledává v obrazových záznamech z přehledových kamer.
 • Obsahuje obvyklé funkce videopřehrávače.
 • Inteligentní vyhledávání ve videozáznamech podle SPZ a událostí, jako průjezd vozidla, nezavedená zakázka, apod.
 • Možnost exportu pořízeného videozáznamu opravy vozidla zákazníkovi, s anoymizací části dílny, která nesouvisí s danou zakázkou.

Hlavní vlastnosti řešení AVES Service

Finanční úspory a návratnost

 • Systém automaticky detekuje neúčtované úkony a upozorňuje na nezavedená vozidla v zakázkovém systému
Zefektivnění kontroly
 • Systém eviduje všechna vozidla, která najela do dílny. O podezřelých opravách vede reporty a volitelně odesílá informační e-maily či SMS zprávy.
Důvěra klientů
 • S možností prezentovat výstupy z AVES Service Vašim klientům, zvyšujete věrohodnost autoservisu.
Bezobslužnost
 • Automatická evidence o všech vozidlech, včetně časových údajů a obrazové dokumentace videozáznamů a to bez možnosti vnějšího zásahu.
Jednoduchost
 • Intuitivní obsluha a jednoduchá implementace systému AVES Service.
Spolehlivost
 • Systém dosahuje velmi vysoké přesnosti zásluhou prověřeného softwaru a kvalitních komponentů.
Modularita
 • Řešení lze sestavit na míru podle konkrétních požadavků a potřeb. Systém je vyvíjen naší firmou, což nám umožňuje provádět jakékoliv úpravy.

Zajistěte si efektivní kontrolu nad Vaším servisem!

 • AVES Servis rozpozná nesrovnalost porovnáním normočasů zakázkového systému se skutečností a doplní tento záznam o kompletní obrazovou dokumentaci. Podle nastavených kritérií systém automaticky informuje kompetentní osoby reportem e-mailovou nebo SMS zprávou. Umožňuje tak okamžitý zásah a nápravu situace odhalením neevidované práce, a tím zabrání finančním ztrátám.
 • AVES Servis rozpozná také vozidla, které mají poškozenou, špatně čitelnou RZ nebo ji nemají vůbec. Tyto vozidla automaticky eviduje jako podezřelé.
 • Systém odhaluje nenahlášený vjezd zaměstnaneckých vozidel a automaticky je monitoruje. Nedochází tak ke zneužívání pracovní náplně zaměstnanců. Do systému lze zadávat značný počet RZ do předdefinovaných skupin a přidělit jim provedení akce dle vašich požadavků.

TECH. PROVEDENÍ

Základní části

Hardware

 • Kamery
IP kamery poskytující dostatečně kvalitní obraz, umožňující počítačovou analýzu. Pro rozpoznávání RZ vozidel za snížení viditelnosti jsou kamery vybaveny IR přísvity.
 • Server
Počítač s dostatečným výkonem pro chod našeho softwaru, který zajišťuje kompletní funkčnost systému. Server navrhujeme vždy na míru podle konkrétní instalace.

Software
 • Moduly pro rozpoznávání obrazu
Jejich úkolem je neustále analyzovat obraz z kamer a získávat data pro další zpracování.
 • Centrální serverová část
Kompletně zpracovává veškerá získaná data a zajišťuje veškerou komunikaci s okolím. Součástí je webový server umožňující uživatelské přístupy do systému.
 • SQL databáze
Slouží k uchovávání získaných dat.

ROZŠIŘITELNOST

 • AVES Videoserver
Nahrává videozáznamy z rozpoznávacích i přehledových kamer s využitím detekce pohybu. Umožňuje pokročilou analýzu obrazu včetně synchronizace přehrávaného videozáznamu se systémem AVES Servis.
 • Propojitelnost s okolím
AVES Servis lze propojovat k dalším periferním zařízením a systémům třetích stran.

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

Správa systému

 • Nepřetržitý dohled nad během veškerých částí software:
Monitorujeme běh rozpoznávacích modulů, běh aplikačního serveru a běh databázového serveru. Podmínkou je možnost vzdáleného připojení.
 • Technická podpora:
Jedná o pomoc při řešení technických problémů. Buď elektronickou poštou, nebo telefonicky. V případě nutnosti výjezdu bude účtována cena za dopravu a hodinu technika, či programátora podle ceníkových sazeb.
 • Pravidelná záloha dat:
Tato služba zaručuje zachování dat při nenadálých událostech. Data se ukládají na jiný server, který může být umístěn u zákazníka, nebo na náš server. Cílem je zachovat data i v případě vážného poškození hlavního serveru systému AVES Servis.
 • Pravidelná aktualizace systému:
V pravidelných intervalech aktualizujeme operační systém a nasazujeme veškeré nejnovější verze systému AVES Servis.

Kontrola správného načítání RZ/SPZ

Tato služba řeší stav, kdy z objektivních příčin systém neplní svou úlohu díky jiným vlivům. Naši operátoři namátkově kontrolují v předem domluvených intervalech správné načítání modulů ANPR. Porovnávají podle obrazového záznamu skutečnou úspěšnost rozpoznávání RZ/SPZ. Takto lze odhalit například posunutí či rozostření kamery a podobně. Služba zaručuje hlavně u bezobslužných verzí, že bude správně načítat RZ/SPZ vozidel. Tato kontrola je prováděna pravidelně podle dohody se zákazníkem. O kontrole je zpracován jednoduchý záznam.

Pravidelný servis hardwaru

Pravidelná hardwarová údržba celého systému. Tato služba zahrnuje kompletní HW údržbu, kontrola funkčnosti všech částí, profylaxe jednotlivých serverů i kamer.  Obvykle jednou za 6 měsíců v místě instalace.  V ceně služby je doprava, práce a materiál potřebný k pravidelné údržbě.

Dodávka kompletního řešení

Dodávka softwarových i hardwarových částí řešení včetně propojení se systémy třetích stran.
 • Uvedené služby (správa systému, kontrolu správného načítání RZ/SPZ, pravidelný servis hardwaru) nabízíme samostatně nebo jako komplexní službu podloženou servisní smlouvou.

SNADNÉ POŘÍZENÍ

AVES Servis jako investice

Pro ty z Vás, kteří se rozhodnete řešení zakoupit, máte v celkové ceně systému zahrnuto:
 1. konzultaci umístění kamer a návrh technického provedení
 2. nastavení kamer pro optimální načítání RZ
 3. případné propojení s ovládáním závor a semafory
 4. instalace, nastavení, zprovoznění a odzkoušení systému
 5. nastavení všech oprávnění a přístupových práv do systému pověřeným osobám
 6. zaškolení personálu na obsluhu systému
 7. záruku na HW komponenty 2 roky

AVES Servis jako služba

Pokud se chcete zcela zbavit starostí s nákupem nebo pro Vás není vhodná doba na investice, můžete si řešení AVES Servis pořídit jako pronájem služby za měsíční paušál. Po celou dobu máte zajištěn komplexní provoz, správu a servis celého systému.