PŘEHLED

Zajišťuje kontrolu nad servisem pomocí pokročilé videoanalýzy

 • AVES Service odhaluje neoprávněné či zatajované úkony prováděné zaměstnanci Vašeho autoservisu či stanice technické kontroly.  Detekuje vozidla, rozpoznává RZ/SPZ a spolupracuje se zakázkovým systémem.
 • Porovnává deklarovaný čas v zakázkovém systému s reálným časem v dílně.
 • Upozorňuje na vjezd vozidel, která nejsou zavedena v zakázkovém systému.
 • Zjištěné nesrovnalosti automaticky nahlásí.
 • Inteligentně nahrává a vyhledává v obrazových záznamech z přehledových kamer.
 • Obsahuje obvyklé funkce videopřehrávače.
 • Inteligentní vyhledávání ve videozáznamech podle SPZ a událostí, jako průjezd vozidla, nezavedená zakázka, apod.
 • Možnost exportu pořízeného videozáznamu opravy vozidla zákazníkovi, s anoymizací části dílny, která nesouvisí s danou zakázkou.

Hlavní vlastnosti řešení AVES Service

Finanční úspory a návratnost

 • Systém automaticky detekuje neúčtované úkony a upozorňuje na nezavedená vozidla v zakázkovém systému

Zefektivnění kontroly

 • Systém eviduje všechna vozidla, která najela do dílny. O podezřelých opravách vede reporty a volitelně odesílá informační e-maily či SMS zprávy.

Důvěra klientů

 • S možností prezentovat výstupy z AVES Service Vašim klientům, zvyšujete věrohodnost autoservisu.

Bezobslužnost

 • Automatická evidence o všech vozidlech, včetně časových údajů a obrazové dokumentace videozáznamů a to bez možnosti vnějšího zásahu.

Jednoduchost

 • Intuitivní obsluha a jednoduchá implementace systému AVES Service.

Spolehlivost

 • Systém dosahuje velmi vysoké přesnosti zásluhou prověřeného softwaru a kvalitních komponentů.

Modularita

 • Řešení lze sestavit na míru podle konkrétních požadavků a potřeb. Systém je vyvíjen naší firmou, což nám umožňuje provádět jakékoliv úpravy.

Zajistěte si efektivní kontrolu nad Vaším servisem!

 • AVES Servis rozpozná nesrovnalost porovnáním normočasů zakázkového systému se skutečností a doplní tento záznam o kompletní obrazovou dokumentaci. Podle nastavených kritérií systém automaticky informuje kompetentní osoby reportem e-mailovou nebo SMS zprávou. Umožňuje tak okamžitý zásah a nápravu situace odhalením neevidované práce, a tím zabrání finančním ztrátám.
 • AVES Servis rozpozná také vozidla, které mají poškozenou, špatně čitelnou RZ nebo ji nemají vůbec. Tyto vozidla automaticky eviduje jako podezřelé.
 • Systém odhaluje nenahlášený vjezd zaměstnaneckých vozidel a automaticky je monitoruje. Nedochází tak ke zneužívání pracovní náplně zaměstnanců. Do systému lze zadávat značný počet RZ do předdefinovaných skupin a přidělit jim provedení akce dle vašich požadavků.