AVES SHOPPING

AVES SHOPPING

PŘEHLED

  AVES Shopping je plně automatizovaný systém založený na automatické detekci registračních značek. Posílí bezpečnost hypermarketu, obchodního nebo zábavního centra. Zaznamenává informace a monitoruje pohyb vozidel po areálu.
  Tyto údaje dále používá k vytváření různých, jinak těžko zjistitelných statistických dat pro doplnění schématu chování zákazníků. Hlídá vytíženost parkovišť a informuje o předdefinovaných stavech. Systém zvyšuje celkovou prestiž hypermarketu, obchodního nebo zábavního centra.
  Hlavní výhody řešení AVES Shopping:
  Automatický provoz
 • Automaticky vede reporty a posílá emaily kompetentním osobám o všech událostech.
 • Shromažďuje informace o průjezdech bez nutnosti obsluhy.
 • Ovládá brány a závory.
Rychlost a efektivita
 • Rozpoznání registrační značky probíhá při pohybu vozidla, není potřeba zastavovat.
 • Efektivní způsob sběru informací o návštěvnosti vozidel.
Posílení bezpečnosti
 • Přehled nad průjezdy všech vozidel, snadné vyhledávání.
 • Zamezení přístupu na parkoviště nepovoleným vozidlům.
 • Propojením se stávajícím kamerovým systémem obchodního centra získáte komplexní optické bezpečností řešení.
Využití získaných dat
 • Získáte jedinečná data pro optimalizaci provozu a dalšího strategického rozvoje Vašeho centra.
Jednoduchost
 • Systém lze snadno nainstalovat a implementovat.
 • Práce se systémem je intuitivní.

Posilte bezpečnost, získejte statistiky a zvyšte celkovou prestiž profesionálním řešením AVES Shopping

Hlavní vlastnosti řešení AVES ShoppingAutomatizace
 • Systém automaticky vede evidenci o registračních značkách všech vozidel včetně časových údajů a obrazové dokumentace, ve které lze následně vyhledávat podle velkého množství zadaných kritérií.
 • Systém dokážeme propojit s lístkovými automaty, světelnými tabulemi, závorami, semafory, atd.
Bezpečnost
 • Eviduje veškeré vozidla, která vjela do areálu hypermarketu, obchodního nebo zábavního centra včetně pořízení obrazového záznamu.
 • Hlídá příjezd nežádoucích vozidel a automaticky na ně upozorní ostrahu.
 • Zaznamená kradené auta a umožňuje propojení na PČR.
 • Napomáhá při řešení pojistných podvodů a další trestné činnosti.
Parkování vozidel
 • Umí vyhledat vozidla, která pravidelně parkoviště zneužívají k soukromému parkování.
 • Hlídá vytíženost parkoviště (při překročení určitých prahů, zasílá upozornění, otevírá závory či zvedá brány k dalším parkovacím místům, apod.).
Předdefinované události
 • Kontroluje, zda ostraha pravidelně objíždí areál.
 • Hlídá příjezd všech autobusů pronajatých a placených obchodním centrem.
 • Ohlídá předdefinovanou dobu pro bezplatné využití parkoviště, v případě opětovného vjezdu stejného vozidla, systém automaticky upozorní na překročení denního limitu.
Statistiky
 • Vytváří různé statistiky k dalšímu vyhodnocování.
 • Průjezdy vozidel po hodinách, dnech, týdnech, měsících, letech. Identifikuje, ze kterého regionu vozidla byla a jak dlouho se zdrželi v nákupním centru.
 • Sleduje loajálnost zákazníků.
 • Vytváří poměrové grafy mezi jednotlivými obdobími.
 • Možnost nastavení volitelných statistik.

TECH. PROVEDENÍ

Základní části

 • Rozpoznávací modul (ANPR Nitta)
Tento modul z obrazu průmyslových kamer rozpoznává SPZ/RZ .
 •  Datové úložiště
Datové úložiště slouží k uchování veškerých dat získaných systémem.
 •  Jádro systému AVES
Jádro systému zpracovává získané a uložené informace k dalšímu použití. Je možné podrobně zadávat uživatelská oprávnění po uživatelích či po skupinách. Tento základní modul je společně s datovým úložištěm nutný pro správné fungování celého systému.

ROZŠIŘITELNOST

 • AVES Videoserver
Nahrává videozáznamy z rozpoznávacích i přehledových kamer s využitím detekce pohybu. Umožňuje pokročilou analýzu obrazu včetně synchronizace přehrávaného videozáznamu se systémem AVES Shopping.
 • Propojitelnost s okolím
AVES Shopping lze propojovat k dalším periferním zařízením a systémům třetích stran.

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

Správa systému

 • Nepřetržitý dohled nad během veškerých částí software:
Monitorujeme běh rozpoznávacích modulů, běh aplikačního serveru a běh databázového serveru. Podmínkou je možnost vzdáleného připojení.
 • Technická podpora:
Jedná o pomoc při řešení technických problémů. Buď elektronickou poštou, nebo telefonicky. V případě nutnosti výjezdu bude účtována cena za dopravu a hodinu technika, či programátora podle ceníkových sazeb.
 • Pravidelná záloha dat:
Tato služba zaručuje zachování dat při nenadálých událostech. Data se ukládají na jiný server, který může být umístěn u zákazníka, nebo na náš server. Cílem je zachovat data i v případě vážného poškození hlavního serveru systému AVES Shopping.
 • Pravidelná aktualizace systému:
V pravidelných intervalech aktualizujeme operační systém a nasazujeme veškeré nejnovější verze systému AVES Shopping.

Kontrola správného načítání RZ/SPZ

Tato služba řeší stav, kdy z objektivních příčin systém neplní svou úlohu díky jiným vlivům. Naši operátoři namátkově kontrolují v předem domluvených intervalech správné načítání modulů ANPR. Porovnávají podle obrazového záznamu skutečnou úspěšnost rozpoznávání RZ/SPZ. Takto lze odhalit například posunutí či rozostření kamery a podobně. Služba zaručuje hlavně u bezobslužných verzí, že bude správně načítat RZ/SPZ vozidel. Tato kontrola je prováděna pravidelně podle dohody se zákazníkem. O kontrole je zpracován jednoduchý záznam.

Pravidelný servis hardwaru

Pravidelná hardwarová údržba celého systému. Tato služba zahrnuje kompletní HW údržbu, kontrola funkčnosti všech částí, profylaxe jednotlivých serverů i kamer.  Obvykle jednou za 6 měsíců v místě instalace.  V ceně služby je doprava, práce a materiál potřebný k pravidelné údržbě.

Dodávka kompletního řešení

Dodávka softwarových i hardwarových částí řešení včetně propojení se systémy třetích stran.
 • Uvedené služby (správa systému, kontrolu správného načítání RZ/SPZ, pravidelný servis hardwaru) nabízíme samostatně nebo jako komplexní službu podloženou servisní smlouvou.

SNADNÉ POŘÍZENÍ

AVES Shopping jako investice

Pro ty z Vás, kteří se rozhodnete řešení zakoupit, máte v celkové ceně systému zahrnuto:
 1. konzultaci umístění kamer a návrh technického provedení
 2. nastavení kamer pro optimální načítání RZ
 3. případné propojení s ovládáním závor a semafory
 4. instalace, nastavení, zprovoznění a odzkoušení systému
 5. nastavení všech oprávnění a přístupových práv do systému pověřeným osobám
 6. zaškolení personálu na obsluhu systému
 7. záruku na HW komponenty 2 roky

AVES Shopping jako služba

Pokud se chcete zcela zbavit starostí s nákupem nebo pro Vás není vhodná doba na investice, můžete si řešení AVES Shopping pořídit jako pronájem služby za měsíční paušál. Po celou dobu máte zajištěn komplexní provoz, správu a servis celého systému.