AVES TRAFFIC

AVES TRAFFIC

PŘEHLED

  AVES Traffic je komplexním řešením dopravně bezpečnostní politiky měst a obcí založeným na technologii rozpoznávání registračních značek vozidel. Monitoruje dopravní situace v zájmových lokalitách/úsecích a vytváří z nich statistiky k dalšímu zpracování.

  Posilte bezpečnost, získejte statistiky a zvyšte celkovou prestiž vašeho města či obce profesionálním řešením AVES Traffic

 • Získává statistické údaje o provozu pro analýzu dalšího rozvoje dopravní infrastruktury
 • Umožňuje vyhledávání odcizených nebo zájmových vozidel
 • Podává aktuální informace o intenzitě provozu
 • Možnost pomocí proměnného dopravního značení řídit dopravu a celkově zlepšit dopravní situaci
 • Kategorizace vozidel (osobní/nákladní)
 • Zlepšuje plynulost silničního provozu
 • Zlepšuje životní úroveň ve městech a obcích
 • Úsekové měření rychlosti
 • Automaticky detekuje dopravní přestupky:
  - průjezd jednosměrnou ulicí
  - průjezd na červenou
  - nepovolená jízda ve vyhrazeném jízdním pruhu
  - vjezd do pěších zón
  - porušení zakázaného průjezdu
   - detekuje porušení dopravní značky STOP
  Hlavní výhody řešení AVES Traffic:
  Modularita
 • Řešení lze díky modulům sestavit na míru
 • dle aktuálních potřeb
Rozšiřitelnost
 • Specifické potřeby je možné zpracovávat
 • vlastním klientským modulem
Automatizace
 • Systém umožňuje zcela bezobslužné
 • fungování a automatické řízení procesů
Spolehlivost
 • Systém spolehlivě rozpoznává značky
 • u vozidel (až do rychlosti 180 km/h)
Posílení bezpečnosti
 • Systém identifikuje kradená a zájmová vozidla
Efektivita
 • Systém snižuje náklady na personál
Jednoduchost
 • Jak implementace, tak následná obsluha systému je snadná a intuitivní
Kompatibilita
 • Řešení lze snadno napojit na hardware i software třetích stran

AVES Traffic zvyšuje bezpečnost silničního provozu v zájmových lokalitách měst a obcí (školy, nemocnice, obytné zóny, přechody pro chodce, jednosměrky, pěší zóny)

TECH. PROVEDENÍ

Základní části

 • Rozpoznávací modul (ANPR Nitta)
Tento modul z obrazu průmyslových kamer rozpoznává SPZ/RZ .
 •  Datové úložiště
Datové úložiště slouží k uchování veškerých dat získaných systémem.
 •  Jádro systému AVES
Jádro systému zpracovává získané a uložené informace k dalšímu použití. Je možné podrobně zadávat uživatelská oprávnění po uživatelích či po skupinách. Tento základní modul je společně s datovým úložištěm nutný pro správné fungování celého systému.

ROZŠIŘITELNOST

 • AVES Videoserver
Nahrává videozáznamy z rozpoznávacích i přehledových kamer s využitím detekce pohybu. Umožňuje pokročilou analýzu obrazu včetně synchronizace přehrávaného videozáznamu se systémem AVES Traffic.
 • Propojitelnost s okolím
AVES Traffic lze propojovat k dalším periferním zařízením a systémům třetích stran.

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

Správa systému

 • Nepřetržitý dohled nad během veškerých částí software:
Monitorujeme běh rozpoznávacích modulů, běh aplikačního serveru a běh databázového serveru. Podmínkou je možnost vzdáleného připojení.
 • Technická podpora:
Jedná o pomoc při řešení technických problémů. Buď elektronickou poštou, nebo telefonicky. V případě nutnosti výjezdu bude účtována cena za dopravu a hodinu technika, či programátora podle ceníkových sazeb.
 • Pravidelná záloha dat:
Tato služba zaručuje zachování dat při nenadálých událostech. Data se ukládají na jiný server, který může být umístěn u zákazníka, nebo na náš server. Cílem je zachovat data i v případě vážného poškození hlavního serveru systému AVES Traffic.
 • Pravidelná aktualizace systému:
V pravidelných intervalech aktualizujeme operační systém a nasazujeme veškeré nejnovější verze systému AVES Traffic.

Kontrola správného načítání RZ/SPZ

Tato služba řeší stav, kdy z objektivních příčin systém neplní svou úlohu díky jiným vlivům. Naši operátoři namátkově kontrolují v předem domluvených intervalech správné načítání modulů ANPR. Porovnávají podle obrazového záznamu skutečnou úspěšnost rozpoznávání RZ/SPZ. Takto lze odhalit například posunutí či rozostření kamery a podobně. Služba zaručuje hlavně u bezobslužných verzí, že bude správně načítat RZ/SPZ vozidel. Tato kontrola je prováděna pravidelně podle dohody se zákazníkem. O kontrole je zpracován jednoduchý záznam.

Pravidelný servis hardwaru

Pravidelná hardwarová údržba celého systému. Tato služba zahrnuje kompletní HW údržbu, kontrola funkčnosti všech částí, profylaxe jednotlivých serverů i kamer.  Obvykle jednou za 6 měsíců v místě instalace.  V ceně služby je doprava, práce a materiál potřebný k pravidelné údržbě.

Dodávka kompletního řešení

Dodávka softwarových i hardwarových částí řešení včetně propojení se systémy třetích stran.
 • Uvedené služby (správa systému, kontrolu správného načítání RZ/SPZ, pravidelný servis hardwaru) nabízíme samostatně nebo jako komplexní službu podloženou servisní smlouvou.

SNADNÉ POŘÍZENÍ

AVES Traffic jako investice

Pro ty z Vás, kteří se rozhodnete řešení zakoupit, máte v celkové ceně systému zahrnuto:
 1. konzultaci umístění kamer a návrh technického provedení
 2. nastavení kamer pro optimální načítání RZ
 3. případné propojení s ovládáním závor a semafory
 4. instalace, nastavení, zprovoznění a odzkoušení systému
 5. nastavení všech oprávnění a přístupových práv do systému pověřeným osobám
 6. zaškolení personálu na obsluhu systému
 7. záruku na HW komponenty 2 roky

AVES Traffic jako služba

Pokud se chcete zcela zbavit starostí s nákupem nebo pro Vás není vhodná doba na investice, můžete si řešení AVES Traffic pořídit jako pronájem služby za měsíční paušál. Po celou dobu máte zajištěn komplexní provoz, správu a servis celého systému.