Rozpoznávací modul (ANPR Nitta)

Rozpoznávací modul (ANPR Nitta) – Je software jenž umí z obrazu kamery automaticky rozpoznat údaje na registrační značce vozidla. Tyto informace převede do textové podoby, opatří je potřebnými identifikačními údaji a odešle je k dalšímu zpracování. Další zpracování zajistí buď samotný software AVES.