PŘEHLED

  AVES BASIC využijete všude tam, kde potřebujete vyřešit evidenci průjezdů vozidel v uzavřených areálech.
  Systém poskytuje automatickou elektronickou evidenci všech vozidel. Řešení výrazně zjednodušuje práci vrátným, pracovníkům ostrahy a manažerům.
  AVES rozlišuje nezaevidovaná, povolená a zakázaná vozidla. Získáte plně automatizovaný systém, který eliminuje chybovost lidského faktoru a šetří náklady.
  Systém se ovládá jednoduše přes webový prohlížeč. Máte tak přehled, prakticky odkudkoliv, o všech pohybech vozidel v areálu.

bassic

Hlavní výhody řešení AVES Basic:

 • Automatizace

Systém automaticky vede elektronickou evidenci o všech vozidlech včetně časových údajů a obrazové dokumentace, ve které lze následně vyhledávat podle velkého množství zadaných kritérií. Plně automatický provoz nahrazuje práci jedné osoby.

 • Rychlost a efektivita

Okamžitým odbavením známých vozidel bez nutnosti zastavení se urychluje plynulost průjezdu a snižuje riziko tvoření front.

 • Posílení bezpečnosti

Systém nevpustí do areálu vozidlo, které nemá povolení k vjezdu, automaticky upozorňuje na nezaevidovaná vozidla. Systém hlásí vjezd zakázaných vozidel, která se dostala do areálu například ručním otevřením závory. Vede o těchto stavech reporty a posílá emaily kompetentním osobám. Zvyšuje tak celkovou bezpečnost areálu.

 • Možnost propojení se závorami a semafory

S propojením závor se systém stává silným nástrojem pro zamezení neoprávněného vjezdu do areálu. Doplněním o semafory zajistíte, aby se řidiči rozjížděli ve chvíli, kdy je závora zvednuta pro bezpečný průjezd.

 •  Finanční úspora

Vozidla není třeba vybavovat čipy nebo čipovými kartami, systém je plně nahradí a tím přispěje ke snížení objemu lidské práce.

 •  Statistiky

Shromažďuje podklady pro statistické a logistické vyhodnocování a exportuje data do formátu CSV.

 •  Jednoduchost

Systém lze snadno implementovat a jeho následná obsluha je intuitivní.

Zajistěte své společnosti větší efektivitu díky profesionálnímu řešení AVES Basic

  AVES Basic je základní variantou systému rodiny AVES, který vede elektronickou evidenci o vozidlech na vjezdech/výjezdech uzavřených areálů. Pracuje s registry povolených a zakázaných vozidel. Máte možnost zjistit aktuální počet vozidel v areálu. Systém umožňuje správu aplikace a uživatelů.
  Systém volitelně rozpozná také vozidla, které mají poškozenou, špatně čitelnou RZ/SPZ nebo ji nemají vůbec. Těmto vozidlům bude vjezd do areálu povolen či zakázán až po ručním zadáním RZ/SPZ. Systém může pracovat v plně automatickém bezobslužném nebo poloautomatickém obslužném režimu.