ROZŠIŘITELNOST

  • AVES Videoserver

Nahrává videozáznamy z rozpoznávacích i přehledových kamer s využitím detekce pohybu. Umožňuje pokročilou analýzu obrazu včetně synchronizace přehrávaného videozáznamu se systémem AVES Basic.

  • Propojitelnost s okolím

AVES Basic lze propojovat k dalším periferním zařízením a systémům třetích stran.