ROZŠIŘITELNOST

  • AVES Videoserver

Nahrává videozáznamy z rozpoznávacích i přehledových kamer s využitím detekce pohybu. Umožňuje pokročilou analýzu obrazu včetně synchronizace přehrávaného videozáznamu se systémem AVES Servis.

  • Propojitelnost s okolím

AVES Servis lze propojovat k dalším periferním zařízením a systémům třetích stran.