Bezpečnost

Pomůžeme Vám najít slabiny, identifikovat rizika a posílit bezpečnost Vaší společnosti
  • AUTOMATICKÁ EVIDENCE VOZIDEL
  • BEZPEČNOSTNÍ KAMERY A SPZ/RZ
  • DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
  • ROZŠÍŘENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Možnosti využití našich řešení
najdete nejen v těchto oblastech

Pomocí našeho bezpečnostního informačního systému založeného na technologii rozpoznávání registračních značek (RZ) vozidel získáte hned několik benefitů.

Systém vede přesnou elektronickou evidenci vozidel s časovými údaji a obrazovým záznamem. Podle nastavených oprávnění povolení k vjezdu/výjezdu se stává docházkovým a přístupovým systémem pro vozidla. Lze jej také propojovat s docházkovým a přístupovým systémem osob. Propojením evidence vozidel a osob máte v rukou silný nástroj pro identifikaci porušení bezpečnostních pravidel. Při těchto porušeních, systém automaticky vyhlásí poplach obsluze, pošle emaily/SMS pověřeným osobám, vede o těchto stavech záznam pro pozdější vyřešení. Propojením stávajícího kamerového systému s rozpoznáváním RZ, získáte komplexní optické bezpečnostní řešení. Budete moci přehrávat synchronizovaný videozáznam z rozpoznávacích a přehledových kamer každého vozidla. Značně si urychlíte práci ve vyhledávání bezpečnostních událostí.

Připravili jsme pro Vás balíčky produktů, vyberte si ten Váš.

Pro více informací klikni zde …