AVES PROFESSIONAL

AVES PROFESSIONAL

PŘEHLED

Moderní řízení logistických procesů s důrazem na bezpečnost

  AVES Professional zajišťuje plně automatizované vjezdy a výjezdy vozidel do areálu, kde hlídá jejich pohyb, navádění, dojezdové časy, prostoje či rychlost. Zvyšuje efektivitu logistiky, bezpečnost a eliminuje lidskou chybovost.
  Systém upozorňuje na veškeré podezřelé stavy, zabraňuje vstupu do nepřístupných nebo zakázaných oblastí. Navíc systém monitoruje rychlost vozidel, délku jejich pobytu a povinné převážení, dává přehled o všech vozidlech v areálu.
  Řešení poskytuje statistiky o vytíženosti úseků a oblastí. Lze jej napojit na různé rozšiřující moduly včetně GSM signalizace, managementu restrikcí nebo speciální statistický modul pro libovolné údaje využitelné například k marketingovým akcím.
  Hlavní výhody řešení AVES Professional:
 • Modularita
Řešení lze díky modulům sestavit na míru dle aktuálních potřeb
 • Rozšiřitelnost
Specifické potřeby je možné zpracovávat vlastním klientským modulem
 • Automatizace
Systém umožňuje zcela bezobslužné fungování a automatické řízení procesů
 • Zrychlení odbavování a logistiky
Systém spolehlivě rozpoznává značky u vozidel (až do rychlosti 180 km/h)
 • Posílení bezpečnosti
Systém odhaluje podezřelá vozidla v areálu, monitoruje a hlásí je
 • Efektivita
Systém snižuje náklady na personál (vrátní, ostraha) i hardware (čipy, karty)
 • Jednoduchost
Jak implementace, tak následná obsluha systému je snadná a intuitivní
 • Kompatibilita
Řešení lze snadno napojit na hardware i software třetích stran
Zajistěte své společnosti větší bezpečnost díky profesionálnímu řešení AVES
  AVES Professional je variantou systému sestavovanou na míru podle potřeb každého zákazníka. Jde o ucelený a rozsáhlý systém pro řešení náročných logistických operací s použitím rozšiřujících modulů.  Je možné jej propojovat s dalšími přístupovými, bezpečnostními, vážními, účetními a jinými systémy. Cílem je přinést investorovi úspory nákladů, vyšší efektivitu a bezpečnost.
  AVES PROFESSIONAL rozpozná RZ vozidla a s touto informací dále pracuje:
 • Plně automatizujete vjezdy a výjezdy vozidel do objektu
 • Zvyšuje bezpečnost a snižuje chybovost lidského faktoru
 • Zvyšuje efektivitu odbavování vozidel na vjezdech a výjezdech do objektu
 • Vede evidenci všech vozidel na vjezdech a výjezdech včetně obrazového záznamu
 • Hlídá pohyb všech vozidel v objektu
 • Navádí vozidla tam, kde se mají v objektu dostavit
 • Hlídá povolení maximální délky pobytu vozidla v objektu
 • Hlídá čas přesunů vozidel po objektu i mezi objekty
 • Dává možnost zjistit aktuální počet vozidel v objektu
 • Zamezí vjezdu vozidlům, pokud v objektu není dostatek odbavovacích ploch
 • Rozlišuje povolená vozidla
 • Na podezřelé stavy upozorňuje v reálném čase
 • Snadně vyhledá zájmová vozidla podle zadaných kritérií
 • Urychluje možnost zpětné kontroly vozidel
 • Ovládá vstupní zařízení do objektu (závory, vrata, apod.)
 • Automaticky kontroluje úsekovou rychlost vozidel v objektu a vede o nich evidenci
 • Vyhlašuje poplachy při porušení nastavených pravidel
 • Propojením se stávajícím kamerovým systémem objektu získáte komplexní optické bezpečností řešení
 • Umožňuje správu aplikace a uživatelů
ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY:
 • Aves Access 
Management povolování vjezdů
 • Aves Security
Monitoring dojezdových časů a tras
 • Aves Warning
Automatické hlídaní definovaných událostí
 • Aves Speed
Měření rychlosti
 • Aves Statistic
Vytváření statistických sestav
 • Aves GSM module 
Modul pro komunikaci v GSM síti

  AVES PROFESSIONAL je nástrojem pro posílení bezpečnosti, zvýšení efektivity při odbavování vozidel, úspora nákladů na pořizování čipů, čipových karet, lístkových automatů, apod. Systém lze ovládat přes webový prohlížeč. Máte prakticky odkudkoliv přehled o všech stavech v objektu.

TECH. PROVEDENÍ

Základní části

 • Rozpoznávací modul (ANPR Nitta)
Tento modul z obrazu průmyslových kamer rozpoznává SPZ/RZ .
 •  Datové úložiště
Datové úložiště slouží k uchování veškerých dat získaných systémem.
 •  Jádro systému AVES
Jádro systému zpracovává získané a uložené informace k dalšímu použití. Je možné podrobně zadávat uživatelská oprávnění po uživatelích či po skupinách. Tento základní modul je společně s datovým úložištěm nutný pro správné fungování celého systému.

ROZŠIŘITELNOST

 • AVES Videoserver
Nahrává videozáznamy z rozpoznávacích i přehledových kamer s využitím detekce pohybu. Umožňuje pokročilou analýzu obrazu včetně synchronizace přehrávaného videozáznamu se systémem AVES Professional.
 • Propojitelnost s okolím
AVES Professional lze propojovat k dalším periferním zařízením a systémům třetích stran.
 • AVES Přístupový systém
Přidává nástroje přístupového a docházkového systému, čímž vytváří z AVES Professional komplexní řešení pro vaši firmu.

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

Správa systému

 • Nepřetržitý dohled nad během veškerých částí software:
Monitorujeme běh rozpoznávacích modulů, běh aplikačního serveru a běh databázového serveru. Podmínkou je možnost vzdáleného připojení.
 • Technická podpora:
Jedná o pomoc při řešení technických problémů. Buď elektronickou poštou, nebo telefonicky. V případě nutnosti výjezdu bude účtována cena za dopravu a hodinu technika, či programátora podle ceníkových sazeb.
 • Pravidelná záloha dat:
Tato služba zaručuje zachování dat při nenadálých událostech. Data se ukládají na jiný server, který může být umístěn u zákazníka, nebo na náš server. Cílem je zachovat data i v případě vážného poškození hlavního serveru systému AVES Professional.
 • Pravidelná aktualizace systému:
V pravidelných intervalech aktualizujeme operační systém a nasazujeme veškeré nejnovější verze systému AVES Professional.

Kontrola správného načítání RZ/SPZ

Tato služba řeší stav, kdy z objektivních příčin systém neplní svou úlohu díky jiným vlivům. Naši operátoři namátkově kontrolují v předem domluvených intervalech správné načítání modulů ANPR. Porovnávají podle obrazového záznamu skutečnou úspěšnost rozpoznávání RZ/SPZ. Takto lze odhalit například posunutí či rozostření kamery a podobně. Služba zaručuje hlavně u bezobslužných verzí, že bude správně načítat RZ/SPZ vozidel. Tato kontrola je prováděna pravidelně podle dohody se zákazníkem. O kontrole je zpracován jednoduchý záznam.

Pravidelný servis hardwaru

Pravidelná hardwarová údržba celého systému. Tato služba zahrnuje kompletní HW údržbu, kontrola funkčnosti všech částí, profylaxe jednotlivých serverů i kamer.  Obvykle jednou za 6 měsíců v místě instalace.  V ceně služby je doprava, práce a materiál potřebný k pravidelné údržbě.

Dodávka kompletního řešení

Dodávka softwarových i hardwarových částí řešení včetně propojení se systémy třetích stran.
 • Uvedené služby (správa systému, kontrolu správného načítání RZ/SPZ, pravidelný servis hardwaru) nabízíme samostatně nebo jako komplexní službu podloženou servisní smlouvou.

SNADNÉ POŘÍZENÍ

AVES Professional jako investice

Pro ty z Vás, kteří se rozhodnete řešení zakoupit, máte v celkové ceně systému zahrnuto:
 1. konzultaci umístění kamer a návrh technického provedení
 2. nastavení kamer pro optimální načítání RZ
 3. případné propojení s ovládáním závor a semafory
 4. instalace, nastavení, zprovoznění a odzkoušení systému
 5. nastavení všech oprávnění a přístupových práv do systému pověřeným osobám
 6. zaškolení personálu na obsluhu systému
 7. záruku na HW komponenty 2 roky

AVES Professional jako služba

Pokud se chcete zcela zbavit starostí s nákupem nebo pro Vás není vhodná doba na investice, můžete si řešení AVES Professional pořídit jako pronájem služby za měsíční paušál. Po celou dobu máte zajištěn komplexní provoz, správu a servis celého systému.