Doprava

Posílíme bezpečnost Vašeho města či obce a poskytneme statistická data o dopravě
  • ANALÝZA DOPRAVNÍ SITUACE
  • DETEKCE DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ
  • ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI
  • INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ DOPRAVY

Možnosti využití našich řešení
najdete nejen v těchto oblastech

Pomocí našeho optického dopravního systému založeného na technologii rozpoznávání registračních značek (RZ) vozidel lze řešit široké spektrum událostí a situací.

Může se jednat o jednoduché aplikace průjezdů vozidel vybranými úseky, které sledují:

–      hustotu provozu,
–      dopravní statistiku průjezdů vozidel v čase,
–      kategorizaci vozidel (osobní/nákladní), apod.

Nebo může jít o rozsáhlé dopravně bezpečnostní řešení pokrývající zájmové úseky a křižovatky. Systém je schopen:

–      získávat informace o směru a intenzitě provozu,
–      trasování pohybu vozidel,
–      měřit úsekovou rychlost,
–      detekovat průjezdy zákazem vjezdu,
–      detekovat nedodržení dopravní značky STOP,
–      identifikovat průjezdy na červenou,
–      vjezd do pěších zón,
–      nepovolenou jízdu ve vyhrazených pruzích,
–      podávat informace o průjezdu kradených vozidel,
–      napojení na Policii ČR, apod.

Připravili jsme pro Vás balíčky produktů, vyberte si ten Váš.

Pro více informací klikni zde …