Logistika

Pomůžeme Vám nastavit a automatizovat vnitřní logistické procesy pohybu vozidel po areálu
  • AUTOMATICKÁ ELEKTRONICKÁ EVIDENCE VOZIDEL
  • ROZŠÍŘENÁ SPRÁVA POVOLOVÁNÍ VJEZDŮ
  • ŘÍZENÍ VNITŘNÍ LOGISTIKY VOZIDEL
  • PROPOJENÍ S LOGISTICKÝMI, SKLADOVACÍMI A DALŠÍMI SYSTÉMY

Možnosti využití našich řešení
najdete nejen v těchto oblastech

Pomocí naší technologie založené na principu rozpoznávání registračních značek (RZ) vozidel, vedeme přesnou evidenci vjezdů/výjezdů včetně pořízení fotografie a časových údajů. Pomocí nastavené logiky, vlastní pro každý provoz, dovedeme kompletně řídit vnitřní logistiku vozidel.

Systém řídí povolení k vjezdu/výjezdu vozidel na základě povolenek, které mohou být na počet vjezdů, časové, či neomezené. Ve spojení se závorou neumožní do areálu dostat neevidované vozidlo. Tím zpřesní a zrychlí evidenci vozidel.

Efektivně navedeme vozidlo na volnou nebo předem určenou nakládací rampu prostřednictvím světelné informační tabule. Ohlídáme, aby správné vozidlo bylo na správné rampě ve správnou dobu. Dokážeme sledovat maximální délku parkování každého vozidla. Překročení povolené doby parkování je hlášena pověřené osobě. V systému lze nastavit postup vstupní a výstupní kontroly vlastní pro každé vozidlo. O těchto kontrolách jsou vedeny záznamy.

Pro případy, kdy například v areálu není dostatek odstavných ploch pro nákladní vozidla a mohou být odstavena mimo areál, nebo na jednom místě v areálu, jsou pomocí světelné informační tabule volána na své místo určení, kde se zdrží pouze nezbytně nutnou dobu. Systém upozorní na vozidla, která stojí mimo vyhrazený prostor.

Systém lze propojit s dalšími systémy společnosti, jako jsou například:

–      přístupové a docházkové systémy,
–      logistické a skladové systémy,
–      informační systémy,
–      ekonomické SW,
–      vážní systémy,
–      apod.

Připravili jsme pro Vás balíčky produktů, vyberte si ten Váš.

Pro více informací klikni zde …