Marketing

S námi získáte jinak těžko zjistitelná statistická data o chování zákazníků plně automaticky
  • VYHODNOCOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH KAMPANÍ
  • POSKYTOVÁNÍ RŮZNÝCH STATISTICKÝCH ÚDAJŮ
  • INFORMACE O CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ
  • AUTOMATICKÉ MĚŘENÍ NADEFINOVANÝCH VELIČIN

Možnosti využití našich řešení
najdete nejen v těchto oblastech

Velice účinným nástrojem pro získání informací o chování zákazníků je právě naše technologie založená na principu rozpoznávání registračních značek (RZ) vozidel.

Vedeme přesnou evidenci průjezdů vozidel včetně pořízení fotografie a časových údajů. Ze získaných dat jsme schopni vytáhnout to podstatné. Shromažďujeme podklady pro tvorbu marketingových kampaní nebo získání zpětné vazby z již vytvořené kampaně. Získáváme jinak nezjistitelná data. Systém najde své uplatnění především u objektů s velkým pohybem vozidel, jako jsou například aquaparky, obchodní a nákupní centra.

Ze získaných dat lze vytvořit sestavy a poměrové grafy pro přehled událostí:

–      Loajálnost zákazníků
–      Průjezdy za hodinu, den, měsíc, rok
–      Návštěvnost ve sledovaném období
–      Vjezdy podle krajů
–      Poměr návštěvnosti mezi tuzemskými a zahraničními zákazníky
–      Průměrná doba parkování
–      Měření obsazenosti parkoviště
–      Apod.

Pro tyto účely byl vytvořen speciální produkt, který nese název “AVES Shopping”.

Pro více informací klikni zde …