Města a obce

Automaticky monitorujeme a získáváme statistiky o dopravní situaci s důrazem na zvýšení bezpečnosti silničního provozu
  • ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI
  • MONITORING DOPRAVNÍ SITUACE
  • DETEKCE DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ
  • VYHLEDÁVÁNÍ ODCIZENÝCH VOZIDEL
  • ROZŠÍŘENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Možnosti využití našeho řešení
najdete v těchto oblastech

Poskytujeme komplexní řešení dopravně bezpečnostní politiky měst a obcí založeným na technologii rozpoznávání registračních značek vozidel. Monitorujeme dopravní situace v zájmových lokalitách/úsecích a vytváříme z nich statistiky k dalšímu zpracování.

Co vše náš systém umožňuje?

–      Získává statistické údaje o provozu pro analýzu dalšího rozvoje dopravní infrastruktury
–       Umožňuje vyhledávání odcizených nebo zájmových vozidel
–       Podává aktuální informace o intenzitě provozu
–       Možnost pomocí proměnného dopravního značení řídit dopravu a celkově zlepšit dopravní situaci
–       Kategorizace vozidel (osobní/nákladní)
–       Zlepšuje plynulost silničního provozu
–       Zlepšuje životní úroveň ve městech a obcích
–       Úsekové měření rychlosti
–       Automaticky detekuje dopravní přestupky:

* průjezd jednosměrnou ulicí
* průjezd na červenou
* nepovolená jízda ve vyhrazeném jízdním pruhu
* vjezd do pěších zón
* porušení zakázaného průjezdu
* porušení dopravní značky STOP

Řešení zvyšuje bezpečnost silničního provozu měst a obcí u škol, nemocnic, obytných zón, přechodů pro chodce, jednosměrek, pěších zón, apod.

Pro tyto účely byl vytvořen speciální produkt, který jsme pojmenovali “AVES Traffic”.

Pro více informací klikni zde …