Reference

OKD, a.s.
Zajištění přesné evidence průjezdů vozidel areálu závodu dolu Paskov u Frýdku - Místku. Je zde využita funkce rozšířené správy povolování vjezdů. Systém nastavuje vozidlům jednorázové, časově omezené vjezdy a dle podle počtu. Zvyšuje přehled nad pohybem vozidel v areálu. AVES informuje o vozidlech, která překročila povolenou dobu parkování v areálu.
Linde Gas, a.s.
Automatická evidence vjezdů/výjezdů vozidel s přiřazením obrazového záznamu z přehledových kamer, které jsou umístěny nad průjezdem. Plní funkci kontroly počtu lahví na nákladním prostoru. Systém se rozšiřuje o automatické počítání láhví nákladního prostoru a jeho propojení se skladovým systémem. Pracovníci bezpečnostní služby provádí při výjezdu vozidla předem definované úkony, na které je AVES upozorní. Elektronickým potvrzením provedené kontroly, dávají pracovníci bezpečnostní služby, povolení k výjezdu vozidla zvednutím závory. Tímto řešením byla zabezpečena přísnější výstupní kontrola počtu plynových láhví nakládacího prostoru a přesná evidence průjezdů vozidel.
ŠKODA AUTO, a.s.
Vytvořili jsme unikátní řešení, které automaticky odhaluje neevidované pracovní úkony, kontroluje dobu strávenou na opravě a celkově zvyšuje věrohodnost autoservisu. Našimi spokojenými zákazníky jsou: AUTO DUBINA, a.s., AUTO JAROV, s.r.o., Autocentrum Lukáš, s.r.o. ( v realizaci ).
ČEZ Energetické produkty
Systém AVES plní svou funkci v elektrárně Počerady. Tam je propojen s vážním systémem. Automaticky přiřazuje záznam o vážených hodnotách a materiálu k RZ vozidla. Eliminuje chybovost lidského faktoru a shromažďuje informace pro následnou kontrolu. Našim řešením se podařilo odhalit způsob krádeže uhlí a zpřehlednit informace o průjezdů vozidel.
Kooperativa pojišťovna, a.s.
Generální ředitelství Kooperativy využívá náš systém pro automatickou evidenci vjezdů a výjezdů vozidel. AVES je propojen s ovládáním závor. Vozidlům zavedeným v systému automaticky zvedne závoru. Se záznamy o průjezdech pracuje tamní bezpečnostní služba.
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava využívá našeho systému k získávání statistických informací o dopravní situaci. Jedná se o rozsáhlý systém, který hlídá ty největší křižovatky a zájmové úseky. AVES disponuje 65 kamerami pro monitoring dopravy. Systém je propojen na PČR, kde slouží k odhalování kriminální činnosti.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Dodávka speciálních mobilních zařízení pro účely směrových průzkumů a získávání statistických údajů o dopravě.
CROSS SPEED, s.r.o.
Zabezpečení vjezdu/výjezdu vozidel do areálu společnosti pomocí elektronické evidence RZ. Požadavek byl také na automatické zvedání závory vozidlům zavedeným v systému. Návštěvám je umožněn jednorázový vjezd a výjezd.
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
AVES hlídá průjezdy vozidel v průmyslovém areálu na vytipovaných místech, kde mají povolení k průjezdu jen vyhrazená vozidla. Neoprávněné průjezdy systém automaticky hlásí bezpečnostní službě. AVES představuje pro bezpečnostní službu pomocníka při odhalování neoprávněných průjezdů zájmovým úsekem. Zvyšuje bezpečnost hlídaného úseku.
Obec Březová
Zvýšení bezpečnosti příhraniční obce monitorováním průjezdů vozidel.
Obec Starý Hrozenkov
Zvýšení bezpečnosti příhraniční obce monitorováním průjezdů vozidel.
Obec Strání
Zvýšení bezpečnosti příhraniční obce monitorováním průjezdů vozidel.
IKEA
Systém automaticky eviduje návštěvnost zákazníků a shromažďuje podklady ke statistickému vyhodnocování. Strážní službě hlásí vozidla zavedena v seznamu podezřelých. Hlídá vytíženost parkoviště, o prahových hodnotách obsazenosti zasílá upozornění a zároveň ovládá bránu pro možnost dalšího parkování. Celkově zvyšuje bezpečnost nákupního centra. Realizace systému AVES proběhla na IKEA Zličín, IKEA Černý Most, IKEA Brno, IKEA Bratislava.
METROPOLE Zličín
Systém automaticky eviduje návštěvnost zákazníků a shromažďuje podklady ke statistickému vyhodnocování. Strážní službě hlásí vozidla zavedena v seznamu podezřelých. Hlídá vytíženost parkoviště, o prahových hodnotách obsazenosti zasílá upozornění. Celkově zvyšuje bezpečnost nákupního a obchodního centra.
OLYMPIA Brno
AVES Shopping automaticky eviduje návštěvnost zákazníků a shromažďuje podklady ke statistickému vyhodnocování. Strážní službě hlásí vozidla zavedena v seznamu podezřelých. Hlídá vytíženost parkoviště, o prahových hodnotách obsazenosti zasílá upozornění. Hlídá dodržování jízdního autobusového řádu smluvního dopravce. Celkově zvyšuje bezpečnost a prestiž obchodního a nákupního centra.
KOVOFINIŠ, s.r.o.
Elektronická evidence průjezdů vozidel areálu společnosti. Automatické ovládání závor pro vozidla zavedena v systému. Urychluje odbavení, zvyšuje přehled o návštěvnosti a urychluje vyhledávání vozidel.
ZOD Slezská Dubina
Systém zde řeší automatické vpouštění vozidel do areálu zemědělského družstva ovládáním elektrické brány, po pracovní době pracovníků vrátnice.
Statutární město Plzeň
Statutární město Plzeň využívá našeho systému k získávání statistických informací o dopravní situaci. Jedná se o systém, který má za úkol monitorovat průjezdy vozidel zájmovými úseky.
VUT Brno
Spolupráce s VUT Brno proběhla již v několika projektech týkajících se monitorování dopravy. Byla vytvořena speciální mobilní zařízení pro měření vytíženosti dopravy zájmových úseků. Spolupráci stále udržujeme.
H.A.S. spol. s.r.o.
V areálu přepravní a logistické společnosti se nachází veřejnosti přístupná benzinová pumpa, kde AVES vede záznamy o průjezdech vozidel pro případné dohledání újezdů neplatičů. Společnost má také vlastní autoservis nákladních vozidel. AVES zde plní funkci kontroly oprávněnosti a počítá časy vozidel strávených v autoservise. Řešení v autoservise je doplněno o přehledové kamery, které slouží pro přehrávání videozáznamu ze zaznamenaných nesrovnalostí.
DIAMO, s.p.
Rozsáhlý bezpečnostní monitorovací systém, který sleduje průjezd nákladních a osobních vozidel sedmi vrátnicemi v areálech společnosti DIAMO, s.p. ve Stráži pod Ralskem. Systém povoluje vjezd vozidlům podle nastavených bezpečnostních pravidel do rozdělených kategorií. Je tak zajištěn absolutní přehled nad pohybem vozidel v areálech i mezi nimi.
Flídr, s.r.o.
V průmyslovém areálu společnosti Flídr, s. r. o. disponuje systém AVES sedmi kamerami, které snímají a kontrolují kompletní pohyb vozidel po areálu. Povoleným vozidlům automaticky otevírá brány na jednotlivých vjezdech a výjezdech.
Geis CZ, s.r.o.
Centrála v Brně-Rajhradě využívá systém AVES k otevírání závor povoleným vozidlům. AVES upozorňuje na nepovolená vozidla, kterým není závora zvednuta.
LEGO Production, s.r.o.
Pro bezpečnostní službu společnosti LEGO Production, s. r. o. v Kladně, slouží systém AVES k dohledu a kontrole nad vozidly pohybujícími v areálu. Systém AVES detekuje registrační značky vozidel a automaticky otevírá závory těm, která jsou v registru povolených vozidel. Pokud se vozidlo v registru povolených nenachází, AVES automaticky upozorní pracovníky bezpečnostní služby.
Ostravská těžební, a.s.
Pro rozlehlý areál Heřmanická halda jsme vytvořili řešení na míru. AVES zde kromě detekce vozidel na vjezdu a výjezdu, kontroluje kompletní pohyb vozidel pomocí přehledových kamer umístěných po areálu společnosti. Dále na vjezdu a výjezdu monitoruje množství materiálu, které je na nákladním prostoru vozidla přiváženo a vyváženo.
PPL CZ, s.r.o.
Centrála v Ostravě-Svinově využívá systém AVES k evidenci vozidel, které do areálu vjely a vyjely. Systém AVES automaticky otevírá závory povoleným vozidlům a tím usnadňuje práci tamní bezpečností službě.