Rozpoznávací algoritmy

Vyvíjíme a implementujeme rozpoznávací algoritmy pro automatické čtení z obrazu.